i247sport působí jako dodavatel sportovního zboží adidas v režimu teamsportové spolupráce s kluby nebo B2B partnery. Specializuje se na spolupráci s kluby z nejvyšších soutěží kolektivních sportů, především házené, v České i Slovenské republice. Vedle komerční činnosti se snaží nezapomínat na podporu sportu jako takového a proto každoročně výrazně podporuje materiálním zabezpečením pořádání letních adidas handball kempů Filipa Jíchy a je partnerem Handball Camp Akademie. 

Princip spolupráce

Spolupráce s kluby na základě Propagačně-distribuční dohody se účastní tři subjekty - adidas, obchodník i247sport a klub. Společnost adidas touto formou podporuje vrcholový sport tím, že poskytuje své produkty klubu prostřednictvím obchodníka za výrazně zvýhodněných podmínek. Klub recipročně poskytuje adidasu a obchodníkovi reklamní plnění a dodržuje ve smluvně stanovené míře exkluzivitu na používání produktů adidas v rámci své sportovní i mimosportovní činnosti. Obchodník zajišťuje konkrétní realizaci obchodování, informuje o novinkách, vlastnostech produktů a použitých technologiích a zároveň dohlíží na dodržování marketinového plnění smlouvy ze strany klubu.